Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Elbuco B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Elbuco B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het e-mailadres op de contact pagina.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Elbuco B.V. geen controle heeft. Wij dragen dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze servers.