Herroeping

Huurder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de Overeenkomst wordt gesloten. Indien de Huurder uitdrukkelijk heeft verzocht om nakoming van de Overeenkomst door Elbuco gedurende de hiervoor vermelde termijn van 14 dagen, is de Huurder wanneer de Overeenkomst op grond van dit artikel wordt ontbonden de huur verschuldigd voor de periode dat Huurder het Product in gebruik heeft gehad.

Download hier het herroepingsformulier

Persoonlijke informatie

Artikel(en)

* Alle velden gemarkeerd met een * behoren ingevuld te worden